Rector

Professor, Dr.oec.,
Iveta Mietule

Iveta.Mietule@rta.lv
29273350
Atbrīvošanas aleja 115, room 323
0000-0001-7662-9866
Rezekne Academy of Technologies © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvia. Phone: 28325368;