Vice Chair

Professor, Dr.sc.ing.,
Andris Martinovs

Andris.Martinovs@rta.lv
28325519

Secretary

Assistant professor, Dr.sc.comm., Mg.philol.,
Sandra Murinska

Sandra.Murinska@rta.lv
26156880

Members of Academic Assembly (29.01.2019.)    

General staff

 • Iveta Mietule
 • Angelika Juško-Štekele
 • Ērika Teirumnieka
 • Jānis Dzerviniks
 • Velta Ļubkina
 • Andris Skredeļs
 • Gunārs Strods
 • Olga Trančenoka
 • Inese Novika

Faculty of Engineering

 • Edgars Čubars
 • Sandra Ežmale
 • Pēteris Grabusts
 • Ilmārs Kangro
 • Sergejs Kodors
 • Gotfrīds Noviks
 • Andris Martinovs
 • Staņislavs Pleikšnis
 • Andris Skromulis
 • Artis Teilāns
 • Edmunds Teirumnieks
 • Rasma Tretjakova

Faculty of Economics and Management

 • Sandra Murinska
 • Daina Znotiņa
 • Ērika Žubule
 • Anda Zvaigzne
 • Līga Mazure
 • Vladislavs Malahovskis
 • Ēvalds Višķers
 • Iveta Dembovska
 • Inta Kotāne
 • Jeļena Volkova
 • Valda Čakša

Faculty of Education, Languages, and Design

 • Sanita Martena
 • Aina Strode
 • Ēriks Kalvāns
 • Aivars Kaupužs
 • Mārīte Rozenfelde
 • Inta Rimšāne
 • Mārīte Opincāne
 • Līga Danilāne
 • Svetlana Ušča
 • Diāna Apele
 • Rita Orska
 • Svetlana Iļjina
 • Ingars Gusāns
 • Rita Burceva
 • Alens Indriksons
 • Gatis Stafeckis

Students

 • Sandis Gabrāns
 • Sandis Rimša
 • Lenards Laganovskis
 • Kaspars Miezis
 • Simona Mazustērniniece
 • Lauma Ritiņa
 • Elīza Lukste
 • Dina Soma
 • Sandis Proms
 • Eduards Zariņš
 • Evelīna Rancāne
 • Diāna Rēvalde
Rezekne Academy of Technologies © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvia. Phone: 28325368;